Γιατί eLearning ;

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο eLearning:

Βολική

Μπορείτε να παρακολουθείτε το on-line μάθημα όποτε εσείς θέλετε: όλο το 24ωρο/7 ημέρες την εβδομάδα – από την εργασία, το σπίτι, το δρόμο, τις διακοπές, κτλ.

Eυέλικτη

Μπορείτε να ξεκινήστε και να σταματήστε την μελέτη όποτε εσείς θέλετε. Μπορείτε να γυρίσετε πίσω και να αναθεωρήσετε ένα σημείο. Μπορείτε να ακολουθήστε την διαδικασία πολλές φορές.

Σύγχρονη

Η εκπαίδευση on-line με την μέθοδο eLearning είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε άτομο. Ανάλογα με το ρυθμό, την ταχύτητα και το στυλ
εκμάθησης που διαθέτει.

Οικονομικότερη

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ότι, με τo eLearning επιτυγχάνεται μείωση της απώλειας  πολύτιμου χρόνου, εφόσον οι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να χάσουν ούτε λεπτό από τον παραγωγικό χρόνο. Ακόμη, ελαχιστοποιεί την ανάγκη για ταξίδια και μετακινήσεις και σχεδόν καταργεί τα έξοδα που περιλαμβάνουν πριν από την πρακτική στο πεδίο.

Συνδυαστική

Οι προσέγγιση συνδυαστικής μάθησης (θεωρία & πρακτική) γνωστής ως «Blended learning» οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά διατήρησης της γνώσης. Σε αυτό, σίγουρα βοηθάει ότι τα μαθήματα μπορούν να ανανεωθούν και να επαναληφθούν όποτε ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται.