Εκπαίδευση

Υψηλού επιπέδου Κυνηγετική Εκπαίδευση, σε χρόνο βολικό, με εύκολη χρήση και αποτελεσματικό τρόπο εκμάθησης

Η εκπαίδευση γίνεται online μέσω του site μας, μέσα σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής εκμάθησης (eLearning). Το υλικό περιλαμβάνει videos, ενημερωτικά αρχεία και σημειώσεις, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση οποιαδήποτε ημέρα και ώρα επιθυμείτε μέσω του υπολογιστή ή του tablet σας. Στο τέλος της εκπαίδευσης κάθε ενότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις μέσω των οποίων θα αξιολογήσουμε το επίπεδο σας.

Εφόσον επιτύχετε στην εξέταση, αποκτάτε αυτόματα Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και αν το εκτυπώσετε.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο eLearning:

  • Είναι βολικό
  • Είναι ευέλικτο
  • Είναι σύγχρονο
  • Έχει υψηλό ποσοστό διατήρησης της γνώσης
  • Είναι οικονομικό

Τιμή: 70 €

Σε 7 ημέρες εάν δε μείνετε ευχαριστημένοι

Το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων και παλαιών Κυνηγών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες προσωπικό του φορέα υλοποίησης σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η διδακτέα ύλη καθορίζεται κατά θεματική ενότητα ως ακολούθως

1.Κυνηγετικές Οργανώσεις / Κυνηγετική Αγωγή 

α. Κυνηγετικές Οργανώσεις

β. Προγράμματα / Μελέτες

γ. Κυνηγετική Ηθική / Κανόνες δεοντολογίας

δ. Κυνηγοί και Προστασία του Περιβάλλοντος / Συζήτηση

ε.  Ρίζες του κυνηγιού / Σημερινή μορφή του

2.Οικολογία - Διαχείριση

α. Βασικές αρχές Οικολογίας

β. Κυνήγι και Δυναμική θηραματικών πληθυσμών

γ. Αειφορία των Καρπώσεων / Διαχείριση οικοσυστημάτων

δ. Διαχείριση άγριας ζωής / Συζήτηση

3.Θηράματα - Περιβάλλον

α. Στοιχεία Βιολογίας / Βιότοποι / Αναγνώριση άγριων ζώων

β. Σπάνια και Προστατευόμενα είδη / Συζήτηση

4.Νομοθεσία

α. Το Διεθνές νομικό πλαίσιο προστασίας της άγριας ζωής

β. Το νομικό πλαίσιο θήρας στην Ελλάδα

γ. Ρυθμιστική Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για το Κυνήγι / Άδειες Θήρας / Χρόνος Θήρας

δ. Υποχρεώσεις του κυνηγού / Συζήτηση

5.Μέσα ασκήσεως θήρας

α. Μέσα ασκήσεως θήρας / βασικές αρχές λειτουργίας τους

β. Τεχνικές σκόπευσης / Ασφάλεια

γ. Ατυχήματα / Κίνδυνοι / Πρώτες βοήθειες

δ. Βασικός εξοπλισμός / Προσανατολισμός

ε.  Κυνηγετικός σκύλος / φροντίδα, εκπαίδευση