Κυνηγετική Ακαδημία

Κυνηγετική Ακαδημία

Πρόγραμμα  online εκπαίδευσης κυνηγών – με την μέθοδο eLearning

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει την δυνατότητα να λάβουν οι νέοι  αλλά και οι παλαιοί κυνηγοί την αναγκαία ειδική εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα όπως: η αναγνώριση και η βιολογία των διαφόρων θηρεύσιμων και μη ειδών, η σχετική νομοθεσία, η αειφορική διαχείριση και προστασία της άγριας πανίδας, η ασφάλεια στη χρήση των κυνηγετικών όπλων, η κυνηγετική συμπεριφορά, η κυνοφιλία και η διαχείριση του κυνηγετικού σκύλου, καθώς και διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ορθολογική άσκηση της Θήρας στην χώρα μας.

Επειδή τα θέματα της κυνηγετικής και περιβαλλοντικής παιδείας καθώς και των δυστυχημάτων κατά την άσκηση της θήρας είναι πολύ σοβαρά, εδώ και αρκετά χρόνια είναι επιτακτική η ανάγκη για εκπαίδευση και αναβάθμιση της παιδείας του κυνηγού και του σύγχρονου ρόλου που οφείλει να κατέχει στις μέρες μας

Αυτή την επιβεβλημένη ανάγκη φιλοδοξεί να ικανοποιήσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης των κυνηγών με τίτλο “Κυνηγετική Ακαδημία”.

Το πρόγραμμα δύναται να χρησιμοποιεί ένα μίγμα από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους επιμόρφωσης παγκοσμίως όπως είναι η απομακρυσμένη Online εκπαίδευση μέσω διαδικτύου γνωστή ως “eLearning” ως και την πρακτική εκπαίδευση στο πεδίο σε επόμενο στάδιο.

Το εκπαιδευτικό υλικό και την επιμόρφωση επιμελούνται και παρουσιάζουν ειδικοί επιστήμονες, συνεργάτες Ανωτάτων Σχολών, Κυνηγετικών Οργανώσεων και ειδικοί εκπαιδευτές. Η ύλη είναι στην κατεύθυνση του σύγχρονου ρόλου που διακατέχει τον κυνηγό στις μέρες μας. Δηλαδή, του ρόλου του ως διαχειριστή της θηραματοπανίδας, προστάτη του φυσικού περιβάλλοντος, του «καλλιεργητή» των βιοτόπων για την εν γένει ανάπτυξη, αναβάθμιση, διατήρηση και διαφύλαξη του θηραματικού πλούτου και της ισορροπίας των πληθυσμών του.

Μέσω του προγράμματος επιμόρφωσης “Κυνηγετική Ακαδημία” ο νέος κυνηγός και όχι μόνον, θα έχει την δυνατότητα να διδαχθεί όλα όσα αφορούν την βιολογία του θηράματος, το κυνηγετικό όπλο και τους κανόνες ασφαλείας, τον κυνηγετικό σκύλο, την κυνηγετική δεοντολογία, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία θήρας, τεχνικές σε θέματα επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την διοίκηση και οργάνωση των Κ.Ο….

το κυνήγι στην Ελλάδα χρήζει την ορθή «μετάγγιση» στους νέους κυνηγούς

Είναι πλέον κοινή συνείδηση ότι, το από καταγωγής παραδοσιακό κυνήγι στην Ελλάδα χρήζει την ορθή «μετάγγισή» του στους νέους κυνηγούς εκτός από το οικογενειακό περιβάλλον όπου γεννιέται η πρώτη αγάπη για το κυνήγι. Η εκπαίδευση του κυνηγού θα έπρεπε να ήταν επιβεβλημένη, υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για την έκδοση άδειας θήρας, όπως γίνεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του πολιτισμένου κόσμου.

Στις αναπτυγμένες χώρες, το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης προγράμματος κυνηγετικής εκπαίδευσης, χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό της γνώσης που έχει αποκτηθεί και είναι απαραίτητο στους υποψήφιους νέους κυνηγούς, πριν από τις εξετάσεις που υποβάλλονται στον αρμόδιο κρατικό φορέα για την απόκτηση της άδειας κυνηγίου και της εγγραφής στον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής τους.

θηρευτική δραστηριότητα και αειφορία

Είναι ευρέως αποδεκτό πως μόνο μέσω της κυνηγετικής παιδείας δύναται να εξασφαλιστεί ότι, η θηρευτική δραστηριότητα μπορεί να υπηρετήσει τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων. Η άσκηση του αειφόρου κυνηγίου είναι δικαίωμα και υποχρέωση των Ελλήνων κυνηγών σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μόνο μέσω της κυνηγετικής παιδείας δύναται να εξασφαλιστεί ότι, η θηρευτική δραστηριότητα μπορεί να υπηρετήσει τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων.

Μόνο με ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό, ευέλικτο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουν επιμεληθεί οι πλέον ειδικοί επιστήμονες, συνεργάτες του προγράμματος “Κυνηγετική Ακαδημία”, θα δύναται να επιτευχθεί συστηματικά, μεθοδικά και μακροπρόθεσμα η αναβάθμιση του πολυσύνθετου ρόλου που καλείται να έχει ο Έλληνας κυνηγός ως σύγχρονος «χρήστης» του φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι θέμα πολιτισμού!!!

Ο πολυδιάστατος ρόλος του κυνηγού στην σύγχρονη εποχή μας είναι ανάγκη να γίνει ο θεμέλιος κρίκος της προσωπικότητάς του, αποδίδοντας στην φύση που τον φιλοξενεί την ανάλογη εκτίμηση, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εικόνα και την θέση του στην κοινωνία.

Η φράση «ο κυνηγός βιώνει την φύση, δεν την αποστειρώνει» αποτελεί αξίωμα που θα πρέπει ο κάθε νέος κυνηγός να έχει καλά τοποθετήσει στην συνείδησή του.

Το κυνήγι είναι τρόπος ζωής, είναι υπευθυνότητα, είναι φιλοσοφία, είναι δικαίωμα, είναι κληρονομιά που οφείλουμε να παραδώσουμε αλώβητη στην επόμενη γενιά, στα παιδιά μας.

Η κυνηγετική και η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον του κυνηγίου.

Τα οφέλη πολλά. Η κυνηγετική και η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον του κυνηγίου. Η συμμετοχή σε αυτήν σήμερα είναι προαιρετική, μπορεί όμως σύντομα να γίνει το αίτημα πολλών κυνηγών, που βλέπουν μπροστά, που οραματίζονται, που αντιλαμβάνονται μία μεγαλύτερη εικόνα, που θέλουν ένα καλύτερο μέλλον.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω αξιωμάτων, η αποστολή και ο σκοπός του προγράμματος “Κυνηγετική Ακαδημία” για την επιμόρφωση των κυνηγών (μέσω σύγχρονων μεθόδων  εκμάθησης όπως είναι το eLearning που διευκολύνουν ποικιλοτρόπως το εκπαιδευόμενο)  είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το μέλλον του κυνηγίου στην χώρα μας. Το γεγονός της προσπάθειας για την υλοποίηση του από μόνο του είναι ένα αρκετά ελπιδοφόρο πρώτο βήμα.

Διαδικασία και μέθοδος εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα “Κυνηγετική Ακαδημία” επέλεξε τη μέθοδο της διαδικτυακής απομακρυσμένης εκπαίδευσης “eLearning” διότι αποδεδειγμένα σ’ όλο τον πολιτισμένο κόσμο, συμβάλει μέγιστα στην παροχή υψηλού επιπέδου Κυνηγετικής εκπαίδευσης, σε χρόνο βολικό, με εύκολη χρήση και αποτελεσματικό τρόπο εκμάθησης. Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος είναι:

  • Βολική: Μπορείτε να παρακολουθείτε το on-line μάθημα όποτε εσείς θέλετε: όλο το 24ωρο/7 ημέρες την εβδομάδα – από την εργασία, το σπίτι, το δρόμο, τις διακοπές, κτλ.
  • Ευέλικτη: Μπορείτε να ξεκινήστε και να σταματήστε την μελέτη όποτε εσείς θέλετε. Μπορείτε να γυρίσετε πίσω και να αναθεωρήσετε ένα σημείο. Μπορείτε να ακολουθήστε την διαδικασία πολλές φορές.
  • Σύγχρονη: Η εκπαίδευση on-line με την μέθοδο eLearning είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε άτομο. Ανάλογα με το ρυθμό, την ταχύτητα και το στυλ εκμάθησης που διαθέτει.
  • Οικονομικότερη: Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ότι, με τo eLearning επιτυγχάνεται μείωση της απώλειας πολύτιμου χρόνου, εφόσον οι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να χάσουν ούτε λεπτό από τον παραγωγικό χρόνο. Ακόμη, ελαχιστοποιεί την ανάγκη για ταξίδια και μετακινήσεις και σχεδόν καταργεί τα έξοδα που περιλαμβάνουν πριν από την πρακτική στο πεδίο.
  • Συνδυαστική: – Οι προσέγγιση συνδυαστικής μάθησης (θεωρία & πρακτική) γνωστής ως «Blended learning» οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά διατήρησης της γνώσης. Σε αυτό, σίγουρα βοηθάει ότι τα μαθήματα μπορούν να ανανεωθούν και να επαναληφθούν όποτε ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται.

Εις ότι αφορά την διαδικασία εκπαίδευσης, το πρόγραμμα eLearning περιλαμβάνει στάδια προόδου (τεστ) με αυτόματη αξιολόγηση από το σύστημα, χωρίς παρεμβάσεις, ο δε βαθμός επιτυχίας αθροίζεται στο τέλος για την απόκτηση πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος επιμόρφωσης.

Συμπληρωματικά, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης eLearning του προγράμματος επιμόρφωσης “Κυνηγετική Ακαδημία” όσοι εκπαιδευμένοι νέοι κυνηγοί επιθυμούν, μπορούν να προχωρήσουν στην πρακτική εκπαίδευση η οποία θα γίνεται από ειδικούς εκπαιδευτές, σε επιλεγμένους χώρους – τοποθεσίες και όπου χρειάζεται με την παρουσία εντεταλμένων οργάνων των οργανώσεων και φορέων.

Με όπλο τη γνώση

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα κυνηγετικής επιμόρφωσης με τον τίτλος “Κυνηγετική Ακαδημία” δεν απευθύνεται μόνο σε νέους κυνηγούς και σε όσους θέλουν να συμπληρώσουν ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά την άσκηση της θήρας, αλλά και σε όσους επιθυμούν: να ενημερωθούν για τον ρόλο και το πολύτιμο έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων, για τα προβλήματα του κυνηγίου ή ακόμη και να βοηθήσουν στην επίλυση τους!

Δηλαδή, σ’ όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν συνολικά το γνωσιακό τους επίπεδο ως απαραίτητο εφόδιο – όπλο του Σύγχρονου Κυνηγού.

Το επίπεδο της επιμόρφωσης που έχουμε οραματιστεί φιλοδοξεί να εξελίξει τα προσόντα και τις δεξιότητες των εκπαιδευμένων κυνηγών καθώς και τον ρόλο τους σε παράγοντα και φορέα στον μεγάλο αγώνα για την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της διατήρησης του κυνηγίου.

Είναι η κληρονομιά που οφείλει να δώσει η σημερινή γενιά στις επόμενες… είναι η αλλαγή στο σήμερα για ένα καλύτερο αύριο…

Βαθμολογήστε το άρθρο

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (3 ψήφοι, Μ.Ο: 5,00 στα 5)
Φορτώνει...

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια

Προσθέστε το σχόλιό σας